AUDIT & CONSULTING,
spol. s.r.o
Služby
Základem našeho úspěchu je individuální přístup ke klientům, dlouhodobě vysoký standard poskytovaných služeb a schopnost přizpůsobit se potřebám klienta při zachování příznivých cen.
Audit
Provádíme audity účetních závěrek podnikatelských subjektů, neziskových organizací, příspěvkových organizací, MAS, ověřování dotačních projektů.
Daně
Daňový poradce a pověřený vedoucí pracovník kontroluje provádění služeb zodpovědným pracovníkem nebo pracovníky z hlediska účetních předpisů.
Účetnictví
Při zpracování účetnictví klienta ručíme za zaúčtování v souladu s platnými předpisy a odpovídáme za škody.
Oceňování podniku
Zpracujeme pro Vás ocenění podniku při koupi či prodeji, slučování nebo rozdělování.
Ekonomické poradenství
Klademe důraz na osobní přístup, při zachování nezávislosti a objektivity a poskytování komplexních služeb.
Přezkoumání hospodaření
Provádíme přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků, a veřejnosprávní kontrolu organizací obcí.
O nás
Pro naše klienty poskytujeme služby v oblasti auditu, daní, účetnictví, oceňování podniku a ekonomického poradenství již od roku 1992. Předpokladem našeho úspěchu je profesionální tým zkušených pracovníků. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s našimi klienty.
Nezatěžování klienta zbytečnou administrativou
Dlouhodobé zkušenosti v provádění auditu nám umožnily zpracovat a připravit naše auditorské postupy tak, aby klient nebyl zatížen nadměrnou administrativou a časovými ztrátami.
Individuální přístup
Každý klient je jiný a s tím souvisí i náš individuální přístup a přizpůsobení se potřebám klienta.
Prevence chyb a nedostatnků
Možnost provedení předauditu tak, aby bylo minimalizováno riziko zjištění nedostatků až po roční závěrce.
Komunikace
V průběhu auditu probíhá komunikace s klientem. Naším cílem je nikoliv jen kontrola, ale také metodická pomoc klientovi.
Poradenství
Naši klienti mají nárok na průběžné poradenství ve financování, účetnictví a daních v průběhu účetního období a obvykle je zdarma nebo za úhradu nezbytných nákladů.
Princip diskrétnosti
Mlčenlivost všech pracovníků společnosti o skutečnostech zjištěných u klienta je samozřejmostí.
Kvalita za rozumnou cenu
Naše ceny za zpracování auditu vycházejí z předpokládané pracnosti v závislosti na množství dokumentů a oboru činnosti klienta. Cena se sjednává v písemné smlouvě po předchozím projednání u klienta.
Dlouhodobá spolupráce
Pouze spokojenost klienta s našimi službami vede k dlouhodobé spolupráci, na které si zakládáme.
Ceník
Kalkulace ceny je vždy prováděna pro každého zákazníka zvlášť. Jedná se tedy o ceny pouze orientační.
Účetnictví
Vedení účetnictví do 200 dokladů/měsíc
4.000,- Kč/měsíc

Vedení účetnictví nad 200 dokladů/měsíc
20,- Kč/doklad

Vedení daňové evidence do 100 dokladů/měsíc
2.000,- Kč/měsíc

Vedení daňové evidence nad 100 dokladů/měsíc
20,- Kč/doklad
Audit
Audit malého podniku
20.000 – 50.000,- Kč

Audit středního podniku
50.000 – 150.000,- Kč

Audit velkého podniku
nad 150.000,- Kč

Audit dotací
od 20.000,- Kč
Daně
Přiznání daně z příjmu
min. 10.000,- Kč
Jsme členové
Kontakty
AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.
IČ: 45149241

Tel./fax: 318 620 003
E-mail: info@auditac.cz

Sídlo:
Klatovská 371, 261 01 Příbram V

Kancelář:
Bratří Čapků 525, 261 01 Příbram
Naši partneři